Skip to content

Política de privacitat

La present Política de Privacitat estableix els termes en què “Càmping amb nens” utilitza i protegeix la informació que és proporcionada pels seus usuaris al moment d’utilitzar el seu lloc web. Quan li demanem omplir els camps d’informació personal amb la qual vostè pugui ser identificat, ho fem assegurant que només es farà servir d’acord amb els termes d’aquest document. No obstant això aquesta política de privacitat pot canviar amb el temps o ser actualitzada pel que li recomanem i emfatitzem revisar contínuament aquesta pàgina per assegurar-se que està d’acord amb aquests canvis.

Informació que és recollida

El nostre lloc web podrà recollir informació personal per exemple: Nom, i la seva adreça de correu electrònica, només en el cas que es vulgui posar en contacte amb nosaltres. En cap altre cas és necessari informar cap dada personal a la nostre web.

Ús de la informació recollida

El nostre lloc web empra la informació per tal de proporcionar el millor servei possible, particularment per respondre consultes que ens puguin fer els usuaris.

“Càmping amb nens” està altament compromès per complir amb el compromís de mantenir la seva informació segura. Fem servir els sistemes més avançats i els actualitzem constantment per assegurar-nos que no hi hagi cap accés no autoritzat.

Enllaços a Tercers

Aquest lloc web pot contenir enllaços a altres llocs que puguin ser del seu interès. Una vegada que vostè faci clic en aquests enllaços i abandoni la nostra pàgina, ja no tenim control sobre al lloc al qual és redirigit i per tant no som responsables dels termes o privacitat ni de la protecció de les seves dades en aquests altres llocs tercers. Aquests llocs estan subjectes a les seves pròpies polítiques de privacitat per la qual cosa és recomanable que els consulti per confirmar que vostè està d’acord amb aquestes.

Control de la seva informació personal

“Càmping amb nens” no vendrà, cedirà o distribuirà la informació personal (email) que ens pugui haver facilitat.

“Càmping amb nens” es reserva el dret de canviar els termes de la present Política de Privacitat.